วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “อัครศิลปิน”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากจะมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยอย่างล้นเหลือแล้ว พระองค์ท่านยังมีความเป็นเลิศทางด้านงานศิลปะในหลายแขนง ทั้งด้านดนตรี การถ่ายภาพ ด้านจิตรกรรม ด้านวรรณกรรม และหัตถกรรม      ผลงานของพระองค์นั้นถือว่าจัดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม จนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “
อัครศิลปิน” ที่แปลว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ”หรือ”ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” เป็นศิลปินแห่งศิลปินที่ยังความปลาบปลื้มให้แก่พสกนิกรชาวไทยเป็นยิ่งนัก

#พระราชอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นกล้องธรรมดาหรือกล้องถ่ายภาพยนตร์ และการถ่ายภาพสไลด์ ก็เป็นงานอดิเรกที่โปรดมาก พระองค์สนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อครั้งดำรงพระฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ยามเมื่อตามเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชนิวัติประเทศไทยคราวใด ก็จะเห็นพระองค์ทรงสะพายกล้องถ่ายรูปบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ทุกแห่งที่ได้เสด็จฯ ไป เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ก็ทรงฉายพระรูปสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และบันทึกภาพประชาชน ภาพเหตุการณ์ต่างๆมายมาก
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเชี่ยวชาญแม้กระทั่งการล้างฟิล์ม การอัด ขยายภาพ ทั้งภาพขาวดำและภาพสีนับเป็นพระปรีชาที่ยากจะหาใครเสมอเหมือน โดยพระองค์ทรงจัดทำห้องมืด (DarkRoom) ขึ้นในบริเวณชั้นล่างของตึกที่ทำการสถานีวิทยุ อ.ส. ด้วยพระราชประสงค์ที่จะทรง “สร้างภาพ” ให้เป็นศิลปะถูกต้องและรวดเร็วด้วยพระองค์เอง
ทั้งนี้ เมื่อทรงครองราชย์แล้วไม่ว่าจะเสด็จไปเยี่ยมราษฎร ณ ที่แห่งใด จะสังเกตเห็นว่าจะทรงมีกล้องถ่ายรูปอยู่ข้างพระวรกายเสมอ โปรดการถ่ายภาพสถานที่ทุกแห่ง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบงานที่ได้ทรงปฏิบัติ

#ด้านการถ่ายภาพ
ทรงโปรดศิลปะการถ่ายภาพมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ สมเด็จพระบรมราชนนีทรงซื้อกล้องถ่ายรูปยี่ห้อ Coronet Midget ให้ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง เมื่อพระชนมายุราว 8 พรรษา ซึ่งเป็นกล้องที่ไม่มีเครื่องวัดแสงในตัวเอง การถ่ายจึงต้องอาศัยความชำนาญอย่างมาก
นอกจากนี้ยังทรงล้างอัดขยายภาพด้วยพระองค์เอง ทั้งภาพขาวดำและสี และทรงเป็นนักคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ ครั้งหนึ่งทรงใช้แว่นกรองแสงเป็นแผ่นใส ส่วนบนเป็นสีฟ้า ส่วนด้าล่างเป็นสีแสด ทำให้เมื่อถ่ายภาพออกมาจะได้ภาพที่งดงามแปลกตา และการคิดค้นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่มีบริษัทผลิตกล้องและอุปกรณ์ถ่ายรูปใด คิดค้นแว่นกรองแสงดังกล่าวขึ้นใช้มาก่อน  ภาพถ่ายของพระองค์นั้น นอกจากเป็นการถ่ายภาพเพื่อศิลปะและความงดงามแล้ว ยังเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นการพัฒนาอีกด้วย เช่น ภาพภูมิประเทศที่เหมาะกับการสร้างเขื่อนฝ่ายต่างๆ หรืออย่างเมื่อคราวน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้ทรงถ่ายภาพจุดสำคัญๆ ไว้เป็นหลักฐานการวางแผนป้องกันการน้ำท่วมทางเฮลิคอปเตอร์ ภาพถ่ายระหว่างทรงทำงานเหล่านี้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปี พ.ศ. 2514 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มทองคำศิลปะภาพถ่ายแด่พระองค์

ราชสมาคมถ่ายภาพแห่งราชอาณาจักร (The Royal Photographic Society of Great Britain) ได้กราบบังคมทูลทรงให้เชิญดำรงตำแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์ของราชสมาคม และสมาคมสหพันธ์ศิลปะการถ่ายภาพนานาชาติ (Fe’diration Internationale de I’art Photographic หรือ FIAP) ทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบัตรสูงสุดเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณว่าทรงเป็นสมาชิกกิตติมาศักดิ์ที่มีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศในศิลปะการถ่ายภาพ (Honoray Excellent FIAP)


ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ขอทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ธ สถิตเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

https://www.facebook.com/HotCilpCCTV

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น